Bemutatkozás

Medipolisz Dél-Dunántúli Regionális Egyetemi Tudásközpont

Szerződés aláírása

A Pécsi Tudományegyetem (PTE) mint pályázó és konzorciumi partnerei által megvalósítandó tudásközpont missziója olyan K+F kiválósági központ és intenzív gazdasági pólus létrehozása a Dél-Dunántúlon a gyógyszerfejlesztés és -gyártás, ezen belül a fájdalomcsillapítás, továbbá a sok esetben fájdalommal járó állapotok kezelésére szolgáló intervencionális polimerek területén, amely (i) koncentrálja a kutatási erőforrásokat, melyek biztosítják a régióbeli és országos úttörő szerep megőrzéséhez szükséges kritikus tömeget; (ii) egyesíti az ipari és állami pénzügyi (és humán) erőforrásokat az említett kutatások régióbeli fókuszált megvalósításához; (iii) biztosítja a kutatási eredmények megfelelő védelmét komplex iparjogvédelmi stratégia alkalmazásával; (iv) elősegíti a kutatási eredmények lehető leggyorsabb gazdasági hasznosítását és a technológia-transzfert; (v) biztosítja a létrehozott tudás megfelelő elterjesztését és a "világtudás" gazdagítását publikációkkal és fókuszált képzési programok segítségével; (vi) erősíti a régió szakterületi vezető szerepét külföldi tőke vonzása és nemzetközi K+F-együttműködés elősegítése érdekében! Ezek segítségével pedig hozzájárul egy versenyképes, tudásalapú, a fenntartható fejlődést elősegítő, az emberek életminőségét javító, modern nemzetgazdasághoz és európai innovációs rendszerhez.

Copyright © 2008, medipolisz.pte.hu